Privacy

PRIVACYBELEID

Finesse Beauty//Hair (hierna “wij”, “ons” genoemd) hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Wij vinden het ook van belang u te informeren over de manier waarop wij deze gegevens gebruiken.

Finesse Beauty//Hair gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens verstaan we de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en verloopt ook volgens de GDPR regelgeving. Deze wet helpt de privacy van u te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is medegedeeld. Finesse Beauty//Hair geeft daarom ook duidelijk aan voor welke doel de gegevens worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten.

 

COOKIEBELEID

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren. Onze website(s) maken gebruik van verschillende soorten cookies: zo zijn er cookies die nodig zijn om onze website(s) correct te laten werken, cookies om uw surfcomfort te verhogen zodat u bijv. niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, cookies die bepaalde informatie over u registreren voor statistische doeleinden of om u, op basis van de getoonde interesse op onze website(s) relevante aanbiedingen te doen, eventueel ook buiten onze website (Facebook Pixel), en cookies van derden voor de inhoud en de werking van onze website(s) te verbeteren (o.a. Google Analytics). Al deze gegevens zijn en blijven volledig anoniem.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

 

BROWSEN VIA EEN BEVEILIGDE VERBINDING

Tijdens het bezoek op de website worden al uw gegevens versleuteld, en via een beveiligde verbinding naar ons verzonden. U kunt de beveiligde verbinding herkennen aan het slotje rechtsonder in de browser, of aan de groene adresbalk en/of slotje bovenaan uw scherm. Zo bieden wij u maximale veiligheid en is fraude of diefstal van gegevens uitgesloten.

 

AANPASSEN PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Wij behouden ons het recht voor het privacy- en cookiebeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook regelmatig.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Wij verzamelen gegevens om efficiënt te kunnen werken en u de beste ervaringen met onze producten en diensten te kunnen bieden. U geeft een aantal van deze gegevens (optioneel) rechtstreeks aan ons door wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier, bij ons on-line bestelt of een bezoek brengt aan één van onze salons.

Gegevens die wij verzamelen via het contactformulier:

Familienaam, Voornaam, e-mailadres

Gegevens die wij verzamelen via de webshop:

Familienaam, Voornaam, e-mailadres, bedrijfsnaam, telefoon, adres, postcode, plaats

Gegevens die wij verzamelen via online boeken:

Familienaam, Voornaam, e-mailadres, details afspraak (vestiging, uur, diensten)

Gegevens die wij verzamelen in het salon voor het klantenbeheer:

Familienaam, Voornaam, Straat & nr, Postcode, Gemeente, GSM nummer, Telefoon nummer (vaste lijn), E-mail adres, Verjaardag, Aantal bezoeken, Kassahistoriek (diensten en/of producten verkocht in het verleden), Identiteitskaart nummer, Of de klant al dan niet student is, Of de klant nieuw is of reeds meerdere keren aankopen gedaan heeft in de zaak (bestaande klant), Kleurformules, Abonnementen, Klantenkaart, Afspraken historiek, Opmerkingen bv. welke gesprekken er gevoerd werden met de klant of samenvattingen van diagnose gesprekken.

 

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ DEZE PERSOONSGEGEVENS?

De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, kan worden gebruikt om onze relatie met u te beheren, of om een contract op te stellen.

We gebruiken uw persoonlijke gegevens niet voor marketingdoeleinden, promotiemateriaal, mededelingen, of nieuwsbrieven, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.

U kunt op elk moment verzoeken dat we stoppen met het sturen van communicatie, e-mails of andere correspondentie. Dit kan zonder motivering en gratis door contact op te nemen met het kantoor via e-mail, brief of telefoon.

  

HOE LANG HOUDEN WIJ PERSOONSGEGEVENS BIJ?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wat strikt noodzakelijk is om de doeleinden te realiseren die in deze privacyverklaring worden uiteengezet. De gegevens worden bijgehouden in ons Optios cloud based salonbeheer software.

  

OVERDRACHT VAN GEGEVENS AAN DERDEN

Uw gegevens worden alléén aan derden doorgegeven indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In elk ander geval worden gegevens niet doorgegeven aan derden zonder uw voorafgaande actieve goedkeuring.

De klantengegevens worden in een cloud toepassing ‘Optios’ bewaard. Optios BVBA , Antwerpse steenweg 19, 9080 Lochristi, BTW BE 0629.718.060, beheert en archiveert onze data (klantgegevens, medewerker gegevens) en doet hier geen andere zaken mee en deelt ook niets met derde partijen.

Om onze klanten op de hoogte te brengen van nieuwigheden en promoties worden er van tijd tot tijd e-mails verstuurd. De e-mails worden opgesteld en verstuurd door ons reclameburo Doppia Vu, Aalterbaan 142, 9990 Maldegem, BTW BE 0648.520.620.

 

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKEN EN VERWERKERS

Uw gegevens kunnen door alle medewerkers van ons kantoor verwerkt worden in het kader van het uitvoeren van hun taken. De verantwoordelijkheid van de verwerking valt ten laste van de statutair aangeduide zaakvoerders van het bedrijf.

 

WEBSITEBEZOEK

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging van gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek– en klikgedrag op de website.

Wij gebruiken deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Wij geven Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te beschermen. We gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen op een zodanige manier dat de verwerking voldoet aan de vereisten van de nationale en Europese wetgeving.

 

UW RECHTEN

Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

 

Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

 

Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

 

Recht van intrekking van de toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, email: commission@privacycommission.be.

 

Finesse Beauty:

  • Finesse Beauty, Marktstraat 4, 9990 Maldegem, +32 50 71 04 15, info@finesse-beauty.be
  • Finesse Beauty//Hair, Koning Leopoldlaan 71B, +32 50 70 07 72, info@finesse-beauty.be
  • Finesse Beauty//Hair, Guido Gezellelaan 2, 9950 Waarschoot, info@finesse-beauty.be
 

HEEFT U NOG EEN VRAAG?

Neem contact met ons op.